reklam

CANLI TV İZLE

Lütfen Dikkat Sağlık Saç Bakımı Bitki Gibi Bi Çok Bakımla İlgili Yazılarımız Var Lütfen Bir Dokdurunuzu Ve Ya Bir Kuaförünüzü Danışmadan Buradaki Ürünleri Denemegin Sitemizdeki Bu Yazdıklarımız Site https://duguntvcine.blogspot.com.tr Sorumlu Degildir

KİŞİLERE ÖZEL BAŞ SAYFADA REKLAMLARI BURADA GÖZÜKECEKDİR


REKLAM BÖLÜMÜ


URFALI ŞAİR ABDİ

Yazar fotoahmet 6 Haziran 2017 Salı 0 yorum
Nice bir nâr-ı aşkınla ciğer yansın kebab olsun
Bu âteşle nasıl cism-i nizârım zevk-yab olsun

Beni şâd etmedi bir dem gönül meyus enisim gam
Nedir bu hâlet ol gül-fem komaz çeşmimde hâb olsun

Yeter şâhım yeter etme bana cevr ü cefâ böyle
Günâhım var ise söyle mücâzâtım azâb olsun

Seni benden ayırmak isteyen bed-mâye hüssâdın
Yıkılsın hân ü mânı tişe-i gamla harâb olsun

Niçin zulmette kalsın ABDİ-i biçâre insâr et
Nikaabın aç yüzün göster cemâlin mâh-tâb olsun

mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün
Urfalı Şair Abdi
I. Daha ne zamana kadar gönlüm aşkının ateşiyle yanıp kebap olsun,
halsiz vücudum bu ateşten nasıl zevk alsın?

2. Beni bir an sevindirmedin, gönlümde ümit yok, üzüntü ise arkadaşım.
Nedir bu hal? O gül dudaklı gözümde uyku olsun. istemez..

3. Şahım, yeter bana bu kadar eziyet ve sıkıntı verme,
Günahım var ise söyle de karşılığına katlanayım.

4. Seni benden ayırmak isteyen kötü mayalı hasetlerin
evleri yıkılsın, gam balyozuyla harap olsun.

5. Çaresiz ABDİ niçin karanlıkta kalsın?
İnsaflı davran yüzünü göster ki, güzelliğin (onun) ay ışığı olsun.

GÖNLÜM GÜZELİN ŞEM’A-İ RUHSÂRINA YANDI

Gönlüm güzelin şem’a-i ruhsârına yandı
Bilmem acabâ kendini pervâne mi sandı

Çeşmân-ı siyâhından anın attığı oklar
Bir bir sineden geçti ciğer-gâhe dayandı

Âşıklığımın sıdkına kanmaz iken evvel
Aşk ateşine yaktı beni sonra inandı

Gülzar-ı muhabbette bugün bezm-İ safâda
Cânânı gözüm gördü hevâ serde uyandı

Oldum o şûhun câzibe-i hüsnüne meftûn
ABDi diyemem dide mi cemâlinden usandı

mefûlü mefâîlü mefâîlü feûlün


Gazelin ( Türkçesi) bugünkü dilde anlamı

I. Gönlüm, güzelin yüzünün mum ışığına yandığına (göre)
acaba kendini pervane mi sandı?

2. Onun siyah gözlerinden attığı oklar,
vücûdumdan teker teker geçerek ciğerime geldi, dayandı.

3. Aşkımın doğruluğuna önceleri inanmazken,
beni aşkının ateşinde yaktıktan sonra inandı.

4. Bugün sevgi bahçesindeki eğlence meclisinde
 gözüm sevgiliyi görünce aklıma geldi (gönlüm onu istedi) .

5. ABDİ, gözüm güzelliğinden usandı diyemem.
O güzelin güzelliğinin albenisine tutuldum.
Urfalı Şair Abdi
NİCE BİR KATLANAYIM CEVR-İ CİVÂNE NİCE BİR

Nice bir katlanayım cevr-i civâne nice bir
Nice bir yalvarayım gonca dehâna nice bir

Kime arz eyleyeyim derd-i derûnum eya
Yârdan ayrıda yoktur marâz-ı aşka şifâ

Rûz ü şeb etmedeyim dilber-i yektâyı hayal
Fikri tenvir’ ediyor barika-i nûr-ı cemal

Haste-i aşkı tedavi edebilmez Lokman
Bana rahmeylese cânân bulur ancak derman

Ne kadar yansam tutuşsam ağlasam etsem keder
ABDİ yâ dilde yanan âteşe âb etmez eser

failatün failatün failatün failün

Gazelin ( Türkçesi) bugünkü dilde anlamı

I. Daha ne kadar gençlerin eziyetine katlanayım
ve daha ne kadar gonca ağızlılara yalvarayım.

2, Ey, ey… Gönlümün derdini kime anlatayım,
aşk derdine sevgiliden başka şifa verecek de yoktur.

3. Gece gündüz o eşsiz güzeli hayal etmekteyim,
güzelliğinin ışığından çıkan şimşek fikirlerimi aydınlatıyor.

4, Lokman aşk hastasını tedavi edemez,
sevgili ancak bana acırsa derdime derman olur.

5, Ne kadar yansam, tutuşsam, üzülsem (bütün bu etkilerle) ağlasam ey ABDİ gönülde yanan ateşi su etkilemez.

Hiç yorum yok: